'

Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế

Với các chuyên gia, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, BKMed hướng tới mục tiêu đi đầu trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế ở Việt Nam và trong khu vực.
sv-2-1
  1. Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị MRI của hãng Hitachi gồm: MRI Airis/Elite/Vento/Aperto/Echelon 1.5T; CT Pronto/Eclos/Supria/Scenaria
  2. Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị MRI của hang Toshiba gồm: MRI Ecerlext1.5T; Asteion/Aquillion
  3. Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị MRI của hãng Siemen MRI Magetom 0.3T/Escenzza/Avento; CT Somatom
  4. Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm