'

Phần mềm y tế

Phần mềm quản lý phòng khám, bệnh viện qui mô nhỏ và vừa (HIS/LIS)

Phần mềm quản lý phòng khám, bệnh viện qui mô nhỏ và vừa (HIS/LIS)

Phần mềm PACS cho phòng khám và bệnh viện

Phần mềm PACS cho phòng khám và bệnh viện

Phần mềm chuyển đổi NonDicom sang DiCom cho các thiết bị siêu âm, nội soi, C-arm

Phần mềm chuyển đổi NonDicom sang DiCom cho các thiết bị siêu âm, nội soi, C-arm

Phần mềm chẩn đoán hình ảnh có bản quyền quốc tế

Phần mềm chẩn đoán hình ảnh có bản quyền quốc tế

Phần mềm trạm làm việc Vista

Phần mềm trạm làm việc Vista