Phần mềm y tế

Phần mềm quản lý phòng khám, bệnh viện qui mô nhỏ và vừa (HIS/LIS)

Phần mềm PACS cho phòng khám và bệnh viện

Phần mềm chuyển đổi NonDicom sang DiCom cho các thiết bị siêu âm, nội soi, C-arm

Phần mềm chẩn đoán hình ảnh có bản quyền quốc tế

Phần mềm trạm làm việc Vista