Công nghệ Y tế
Bách Khoa - Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Y tế Bách Khoa - BKMED là đơn vị sản xuất, kinh doanh, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế. Nhiệm vụ hàng đầu của công ty là sản xuất và cung cấp các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, phần mềm y tế, dịch vụ tư vấn đầu tư mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị và phầm mềm y tế. Mục tiêu hướng tới của công ty là trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về công nghệ y tế hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Hiện tại BKMED đang là nhà phân phối chính thức 2 sản phẩm Medical
Display của LG Electronics Việt Nam gồm:
Màn hình y tế (Monitor)Tấm nhận ảnh X quang kỹ thuật số (DXD)