'

Dịch vụ tư vấn

Công nghệ y tế bách khoa có các chuyên gia đầu ngành trong cả nước để có thể tư vấn cho khách hàng trong những danh mục sau:
sv-1
  1. Tư vấn nghiên cứu lập báo cáo khả thi
  2. Tư vấn lập cấu hình kỹ thuật và dự toán gói thầu
  3. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
  4. Tư vấn thẩm tra, thẩm định kết quả
  5. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị y tế